भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

                                                 पशु- बाघ                                                  पक्षी- मोर
फल- आम                                                फूल- कमल
                                                वृक्ष- बरगद                                                 खेल- हॉकी
                                           चिन्ह- अशोक चिन्ह                                             गीत- वन्दे मातरम्
                                              गान- जन-गण-मन                                               नदी- गंगा 
                              जलीय प्राणी- गंगा नदी के डॉल्फिन                                               मुद्रा -  चिन्ह
                                   पंचांग (कैलेंडर) - शक संवत्